พระธรรมเทศนา

ทำวัตร สวดมนต์

ทำวัตรเช้า (ม้วนพิเศษ)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/006/006_001.mp3
ทำวัตรเย็น (ม้วนพิเศษ)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/006/006_002.mp3
เจริญพระพุทธมนต์ (ม้วนพิเศษ)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/006/006_003.mp3
เจริญพระพุทธมนต์ (๒)   http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/006/006_004.mp3
ชินบัญชรคาถา (ฉบับทรงตรวจแก้)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/006/006_005.mp3