พระธรรมเทศนา

เสียงอนุโมทนา

ยถาฯ สัพพีฯ ณ กรมประชาสัมพันธ์  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/008/008_001.mp3
รตนัตตยาฯ สัพพี ณ กระทรวงอุตสาหกรรม  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/008/008_002.mp3
รตนัตตยาฯ สัพพีฯ เทวตาฯ มหากาฯ ภวตุ สัพฯ ณ สิงห์บุรี  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/008/008_003.mp3
เพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช (ขับร้องโดย ปาน ธนพร)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/008/008_004.mp3