พระประวัติ

ประวัติพระสังฆราช
(คุณศันสนีย์)

ความนำ(คุณศันสนีย์)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/009/02/001.mp3
ประวัติพระสังฆราช - พระผนวช(คุณศันสนีย์)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/009/02/002.mp3
ประวัติพระสังฆราช(คุณศันสนีย์)  http://www.openbase.in.th/files/ebook/sangh/audio/009/02/003.mp3