เสียงอนุโมทนา

ยถาฯ สัพพีฯ ณ กรมประชาสัมพันธ์

รตนัตตยาฯ สัพพี ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

รตนัตตยาฯ สัพพีฯ เทวตาฯ มหากาฯ ภวตุ สัพฯ ณ สิงห์บุรี

เพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช (ขับร้องโดย ปาน ธนพร)

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

เนื้อหาล่าสุด

เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมนิพนธ์ | Develop by Sangharaja.org