เพลงแสงส่องใจ (จากพระนิพนธ์เรื่องแสงส่องใจ โดย Capital Muse Project)


Capital Muse เป็นโครงการร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านดนตรีหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยรังสิต ในการทำเพลงธรรมะ

โดยได้นำพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก มาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง เพื่อให้วัยรุ่นและคนทั่วไปได้เข้าถึงคำสอนของพระองค์ผ่านดนตรีที่กำลังเป็นที่นิยมซึ่งทำออกมาหลากหลายแนว เช่น ร็อค อิเล็กทรอนิกส์-คลาสสิค แจ๊ส ฟั้ง โซล เมทัล ฮิปฮอป เป็นต้น

(ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=SXM6kX-WXdM และ http://www.manager.co.th/Feelgood/ViewNews.aspx?NewsID=9580000099169)

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

เข้าสู่ระบบ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมนิพนธ์ | Develop by Sangharaja.org