ดาวน์โหลดฟรี หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

"บวรธรรมบพิตร ฉบับพระประวัติ" http://bit.ly/1RQDEMP

"บวรธรรมบพิตร ฉบับประมวลพระรูป" http://bit.ly/1mmEtRD

"The People's Patriarch" (in His own words) http://bit.ly/1MfWKoo

(เป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่ม พระอาจารย์อนิลมาน ธมฺมสากิโย หรือพระศากยวงศ์วิสุทธิ์เป็นบรรณาธิการ จัดทำขึ้นสำหรับคณะผู้แทนจากประเทศต่างๆที่มาร่วมงาน สมเด็จพระสังฆราชและผู้นำคณะสงฆ์นานาชาติ  พระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ เป็นต้น แต่ในที่นี้ประชาชนทั่วไปก็สามารถดาวน์โหลดได้ )

รวมพระธรรมนิพนธ์ http://bit.ly/1mlwFQ5

 

หมายเหตุ ๑ : สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประทานโอกาสให้ขยายเวลาสักการะพระอัฐิอีก ๒ องค์ คือพระอัฐิที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี และ วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี ให้ประชาชนทั่วไปสามารถมากราบสักการะได้ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร จนถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยวันที่ ๒๔ วันสุดท้ายจะเปิดให้สักการะได้ถึงเวลา ๑๘.๐๐น.


หมายเหตุ ๒ : หนังสือบวรธรรมบพิตร เนื้อหาที่เพิ่มเติมอีก ๘ หน้า (เพิ่มเอกสารสำคัญที่พบใหม่ เช่น หนังสือสุทธิประจำพระองค์ การสถาปนาพระเกียรติยศ ตลอดจนถึงงานวันพระราชทานเพลิงพระศพ) กำลังจะมีให้ดาวน์โหลดที่นี่เร็วๆนี้ (ตอนนี้มีแจกสำหรับผู้เข้าถวายสักการะพระอัฐิที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร)


หมายเหตุ ๓ : สำหรับพระอัฐิที่ประกอบพิธีอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ตำหนักเดิม วัดบวรนิเวศวิหาร แล้วนั้น จะเปิดให้ประชาชนสักการะได้เฉพาะวันสำคัญเท่านั้น

 

หมายเหตุ ๔ : สำหรับพระสรีรางคารที่ประกอบพิธีอัญเชิญไปประดิษฐานใต้ฐานพระพุทธชินสีห์จำลอง ณ พระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร แล้วนั้น ประชาชนสามารถมาถวายสักการะได้ทุกวัน


หมายเหตุ ๕ : สำหรับพระรูปหล่อจำลองพระองค์ (พระรูปเหมือน) ประดิษฐานอยู่ที่อาคารมนุษยนาควิทยาทาน (ใกล้สนามบาสโรงเรียนวัดบวรนิเวศ) เปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์อาทิตย์ (จัดแสดงนิทรรศการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร) และจะอัญเชิญไปประดิษฐานยังอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ภายในวัดบวรนิเวศวิหารนี้ เมื่ออาคารแล้วเสร็จ

 

 

(ขอขอบคุณที่มาคือช่องThaiPBS https://www.youtube.com/user/ThaiPBS , เวปไซต์วัดบวรนิเวศวิหาร www.watbowon.com ,เฟซบุ๊คพระอาจารย์อนิลมาน ธมฺมสากิโย (พระศากยวงศ์วิสุทธิ์) และข่าวจากผู้จัดการออนไลน์ http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000139394 )

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

เข้าสู่ระบบ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมนิพนธ์ | Develop by Sangharaja.org