รวมบันทึกการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (๒)

15 กุมภาพันธ์ 60

 

รูปจากเวปไซต์ของวัดบวรนิเวศวิหาร

 

๑. พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร (๑๙ ธ.ค. ๕๘)

 

 

๒.พิธีอัญเชิญพระอัฐิประดิษฐานยังพระตำหนักเดิม และพิธีบรรจุพระสรีรางคารประดิษฐาน ณ พระวิหารเก๋ง (๒๐ ธ.๕. ๕๘)

 

 

 

หมายเหตุ ๑ : สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประทานโอกาสให้ขยายเวลาสักการะพระอัฐิอีก ๒ องค์ คือพระอัฐิที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี และ วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี ให้ประชาชนทั่วไปสามารถมากราบสักการะได้ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร จนถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยวันที่ ๒๔ วันสุดท้ายจะเปิดให้สักการะได้ถึงเวลา ๑๘.๐๐น.

 

หมายเหตุ ๒ : สำหรับพระอัฐิที่ประกอบพิธีอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ตำหนักเดิม วัดบวรนิเวศวิหาร แล้วนั้น จะเปิดให้ประชาชนถวายสักการะได้เฉพาะวันสำคัญเท่านั้น

 

หมายเหตุ ๓ :สำหรับพระสรีรางคารที่ประกอบพิธีอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร แล้วนั้น ประชาชนสามารถมากราบสักการะได้ทุกวัน

 

หมายเหตุ ๔ : สำหรับพระรูปหล่อจำลองพระองค์ (พระรูปเหมือน) ประดิษฐานอยู่ที่อาคารมนุษยนาควิทยาทาน (ใกล้สนามบาสโรงเรียนวัดบวรนิเวศ) เปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์อาทิตย์ (จัดแสดงนิทรรศการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร) และจะอัญเชิญไปประดิษฐานยังอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ภายในวัดบวรนิเวศวิหารนี้ เมื่ออาคารแล้วเสร็จ

 

หมายเหตุ ๕ : หนังสือบวรธรรมบพิตรฉบับเพิ่มเติมเนื้อหา ๘ หน้า (เพิ่มเอกสารสำคัญที่พบใหม่ เช่น หนังสือสุทธิประจำพระองค์ การสถาปนาพระเกียรติยศ ตลอดจนถึงงานวันพระราชทานเพลิงพระศพ) จะแจกแก่ผู้ที่มาสักการะพระอัฐิในช่วงเวลานี้โดยพิมพ์เพิ่มอีกจำนวนห้าหมื่นเล่ม และสามารถดาวน์โหลดได้ทางเวปไซต์ sangharaja.com ต่อไป (คณะทำงานกำลังเร่งจัดทำอยู่)

 

หมายเหตุ ๖ : แก้ไขข้อมูลเรื่องพระพุทธชินสีห์จำลองที่ใต้ฐานบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สร้างขึ้นเมื่อสมัยฉลองพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา (ไม่ใช่ ๘๔ พรรษา) กราบขอประทานอภัยมา ณ ที่นี้.

 

 

ประชาชนมากราบสักการะพระอัฐิ จากเฟซบุ๊ก พระอาจารย์อนิลมาน

บรรยากาศการแจกหนังสือประชาชนกราบสักการะพระอัฐิ จาก เฟซพระอาจารย์อนิลมานบรรยากาศการแจกหนังสือประชาชนกราบสักการะพระอัฐิ จาก เฟซพระอาจารย์อนิลมาน 2

 

(ขอขอบคุณที่มาคือช่องThaiPBS https://www.youtube.com/user/ThaiPBS , เวปไซต์วัดบวรนิเวศวิหาร www.watbowon.com ,เฟซบุ๊คพระอาจารย์อนิลมาน ธมฺมสากิโย (พระศากยวงศ์วิสุทธิ์) และข่าวจากผู้จัดการออนไลน์ http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000139394 )