สมโภชพระสุพรรณบัฏ

การสมโภชพระสุพรรณบัฏ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
วชิรญาณสังวร
เพื่องานสมโภชพระสุพรรณบัฏ

ข้อมูลงานสมโภชพระสุพรรณบัฏ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณสังวร

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณสังวร 

หนังสือและสิ่งพิมพ์เนื่องในการสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

หนังสือ วชิรญาณสังวร

Banner ทอง

Banner แดง

กำหนดการ การสมโภช

Contact

งานพิธีการ ศาสนพิธี สถานที่

 • โทรสาร            02-629-5855
 • โทร                  02-629-5854
 • ฝ่ายเลขานุการ
  • พระวรชัย ทมวโร     โทร 098-959-5149
  • คุณสุรชัย ฉายินทุ    โทร 081-774-3784
  • คุณสิริเกียรติ อธิพันธุ์ โทร 097-049-8000
  • ข้อมูลเพิ่มเติม     http://sahgharaja.org

การเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

 • พระศากยวงศ์วิสุทธิ์   โทร  086-886-0910
 • คุณพจมาลย์ เกียรติธร โทร  081-313-6777
 • ฝ่ายเลขานุการ   โทร  02-629-5854
  • โทรสาร             02-629-5855

ประสานงานหน่วยงาน วัด โรงเรียน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในพระอุปถัมภ์ และองค์กรอื่น ๆ

  • ฝ่ายเลขานุการ  โทร 02-629-5854
    • โทรสาร     02-629-5855
  • พระศรีวิสุทธิกวี     โทร 062-924-1924
  • พระวรชัย ทมวโร  โทร 098-959-5149

 

 

 

ประสานงานหน่วยงานโรงพยาบาล ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในพระอุปถัมภ์

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร

  • พระครูปริตรโกศล   โทร 089-441-0488
  • คุณพงศธร จันทโสม    โทร 096-795-3782
  • คุณสุชาวดี ชมพูบุตร   โทร 064-164-1454