ธรรมบรรยาย-ตำนานพระพุทธมนต์

ณ สตูดิโอ พ.ศ. ๒๕๒๘

ตำนานพระพุทธมนต์

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร