ธรรมบรรยาย-ตำนานพระพุทธมนต์

Somdet Reading

ตำนานพระพุทธมนต์

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร