ธรรมบรรยาย-สารธรรม สังฆราชา

2535 440007 (4)

สารธรรม สังฆราชา

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร