ธรรมบรรยาย-โสฬสปัญหา

2535 440007 (4)

โสฬสปัญหา

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร