วีดีทัศน์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๑๐๐ ปี
พระสังฆราชา
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พระประวัติ
Thai
พระประวัติ
Eng
ริ้วขบวนพระโกศพระศพ
ซ้อมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
เคลื่อนพระโกศ
.
Monk
Final
Man
.
การ์ตูน เมืองนิรมิต
แห่งจิตตนคร
Sangharaja
(English)
รายการแผ่นดินธรรม
(ททบ.5)
พระสังฆราชาผู้เจริญพร้อม
.
พระประวัติ
สมเด็จพระสังฆราช
วิดีทัศน์พระประวัติ
ที่ทำขึ้นเพื่อ 96 พรรษา ภาค 1
วิดีทัศน์พระประวัติ
ที่ทำขึ้นเพื่อ 96 พาาษา ภาค 2
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
96 พรรษา 1/3
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
96 พรรษา 2/3
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
96 พรรษา 3/3
คำกล่าวเปิดของนายก
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
น้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 1/3
น้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 2/3
น้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 3/3
ศีลในพระพุทธศาสนา
.
สมาธิในพระพุทธศาสนา
.
ปัญญาในพระพุทธศาสนา
.
พระศาสนกิจ ประกอบพระธรรมเทศนา
สมเด็จพระสังฆราช ญสส
พระตำหนักคอยท่า ปราโมช
.
ฉลองพระชันษา
99 ปี สมเด็จพระสังฆราช
ปู ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระสังฆราช 99 พระชันษา
Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

เข้าสู่ระบบ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมนิพนธ์ | Develop by Sangharaja.org